Tầm nhìn
30.09.2021
Trở thành một trong những công ty hàng đầu tại Việt Nam và khu vực về cung ứng các sản phẩm và giải pháp CHĂM SÓC VẾT THƯƠNG, LOÉT, BỎNG. 
Sứ mệnh
30.09.2021

Đưa sản phẩm MULTIDEX đến mọi tủ thuốc gia đình, trên khắp 63 Tỉnh Thành. Với phương châm CHẤT LƯỢNG - TẬN TÂM - CHUYÊN NGHIỆP